עובדי רום וגלישת בניינים

רפואה תעסוקתית – עבודה בגובה (מטפסי תרנים, גולשי בניין, כולל מנהלים מקצועיים) תקנה חדשה ומחייבת בנושא בטיחות בעבודה (עבודה בגובה) פורסמה ברשומות ונכנסה לתוקף ב-1.11.2008 במסגרת התקנות קיימת חובה לבדיקה רפואית: למטפסי תרנים גולשי בניין מנהלים מקצועיים בתחומי אלה. בדיקה רפואית נדרשת במסגרת ההכשרה המקצועית הבסיסית וגם במסגרת הרענון התקופתי, כפי שמחוייב בתקנות. בנוסף מומלצת בדיקה […]

עגורנאים ואתתים

על פי תקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרים ואתתים) תשנ”ג – 1992 קיימת חובה לעמוד בבדיקה רפואית לצורך קבלת היתר העבודה. תדירות הבדיקה נקבעת לפי סוג ההסמכה של העגורנאי\אתת ולפי גילו. רופא תעסוקתי רשאי לקבוע בדיקה חוזרת בתדירות אחרת אם לפי דעתו מצבו הרפואי של העובד עלול להשתנות, בצורה שתפגע ביכולתו לבצע עבודתו […]

חשיפה לרעש, אבק ואבק מזיק

חובת בדיקות רפואיות (תיקון התשנ”ה) – סעיף 6: (א) לא יועבד אד” ברעש מזיק, אלא אן כן עבר בדיקה רפואית ראשונית תוך חודש ימים, לפני תחילת העבודה, בידי רופא מורשה, שיקבע את התאמתו להתחיל לעבוד ברעש מזיק (ב) לא יועבד עובד ברעש מזיק אלא אם כן עבר בדיקה רפואית חוזרת, אחת לשנה, בידי רופא מורשה, […]

חשיפה לחומרים כימיים

“מדיטסט” מתמחה במתן פתרון “תפור” על הצרכים המיוחדים של כל גוף מעסיק ומאופיין בגמישות מירבית בהתאמת השירות ללקוח. למכון צוות מיוחד לביצוע הבדיקות באתר הלקוח עם הספקת כלל הצרכים הרפואיים במיומנות ומהירות עם הפרעה מינימלית להליכי העבודה הרגילים של המעסיק. “מדיטסט” מחזיק לפי חוק ארכיון מורחב שמקנה רציפות מעקב רפואי לרווחת העובד והמעסיק. קישורים בנושא: משרד הכלכלה והתעשייה >> […]

בדיקות קבלה לעבודה

בדיקות רפואיות לפני קבלה לעבודה נדרשות על-ידי מעסיקים שונים בארץ, כתנאי מוקדם להעסקת עובדים חדשים. היקף הבדיקות נקבע לרוב לפי מאפייני התפקיד הספציפי של העובד, לכן ישנה אפשרות שעובדים במקום עבודה אחד יבצעו בדיקות שונות. בדיקות הרפואיות לקבלה לעבודה כוללות בדרך כלל: קבלת מידע על עברו הרפואי של הנבדק (הצהרה רפואית, מידע מקופת החולים). בדיקה גופנית […]

בדיקות לפי תקנות הבטיחות בעבודה

  המרכז הרפואי “מדיטסט” נוסד בשנת 1987, והוא בין המכונים הפרטיים הותיקים בארץ. “מדיטסט” מספק פתרונות רפואיים בתחומים שונים ומגוונים לקהל רחב ביותר הכולל לקוחות מוסדיים, ציבוריים או פרטיים. “מדיטסט” מוסמך ע”י משרד העבודה כבר משנת 1999 כ”שירות רפואי מוסמך לרפואה תעסוקתית” בכל סעיפי תקנות הבטיחות בעבודה, ומאז נמנה עם המכונים המובילים בענף. כאמור מרכז […]