כתובתנו

תפוצות ישראל 6א גבעתיים

טלפון

03-7325151

E-Mail

meditest@meditest.co.il

טפסים להורדה

הקליקו כאן [...]

חשיפה לרעש, אבק ואבק מזיק

חובת בדיקות רפואיות

(תיקון התשנ”ה) – סעיף 6:

 • (א) לא יועבד אד” ברעש מזיק, אלא אן כן עבר בדיקה רפואית ראשונית תוך חודש ימים, לפני תחילת העבודה, בידי רופא מורשה, שיקבע את התאמתו להתחיל לעבוד ברעש מזיק
 • (ב) לא יועבד עובד ברעש מזיק אלא אם כן עבר בדיקה רפואית חוזרת, אחת לשנה, בידי רופא מורשה, שיקבע את התאמתו להמשי; לעבוד ברעש מזיק.
 • (ג) רופא מורשה ומפקח עבודה שהוא רופא רשאי להקדים את מועד הבדיקה החוזרת.
 • (ד) לא הופיע עובד לבדיקה רפואית חוזרת במועד שנקבע לו, ישלח השירות הרפואי המוסמך הודעה על כך למעביד, והעתק ממנה למפקח עבודה אזורי.

היקף הבדיקה הרפואית

(תיקון התשנ”ב) – סעיף 7:

 • (1) אנמנזה רפואית כללית, לרבות התייחסות לנטילת תרופות אוטוטוקסיות.
 • (2 ) אנמנזה תעסוקתית, לרבות התייחסות לשירות בצבא.
 • (3) בדיקה קלינית כללית, לרבות מדידת לחץ דם.
 • (4) בדיקה אודיומטרית.
 • (5) כל בדיקה נוספת לפי ראות עיניו של הרופא המורשה הבודק.

(ב) בדיקה רפואית חוזרת תכלול את אלה:

 • (1) בדיקה אודיומטרית.
 • (2) כל בדיקה נוספת לפי ראות עיניו של הרופא המורשה הבודק.

פנקס בריאות

(תיקון התש”ס):

סעיף 9:

 • (א) שירות רפואי מוסמ; ינפיק לכל עובד, שהוא בודק בהתאם לתקנות אלה, פנקס בריאות, שבו ירשמו השירות הרפואי המוסמך והמעביד את הפרטים שצויינו בתוספת השלישית ויאשרו אותם בחתימה ובחותמת; הוצא לעובד פנקס בריאות בהתאם לתקנות אחרות, יירשמו הפרטים האמורים בפנקס שהוצא לעובד לראשונה וכן תוצאות הבדיקות הרפואיות השונות שנבדק.
 • (ב) שירות רפואי מוסמ; ימסור את פנקס הבריאות למעבידו של עובד ברעש מזיק, אשר יחזיקו במקום העבודה כל עוד הנבדק עובד ברעש מזיק אצלו; הפסיק העובד ברעש מזיק לעבוד אצלו, יחזיר המעביד את הפנקס לשירות הרפואי המוסך; שעך; את הבדיקה הרפואית האחרונה.
 • (ג) שירות רפואי מוסמך יביא לידיעתו של העובד הנבדק, תך זמן סביר את מצב בריאותו, בדרך ובאופן שיקבע. חובת המעביד להסדרת הבדיקות הרפואיות
 • (ד) לא הופיע עובד לבדיקה רפואית חוזרת במועד שנקבע לו, ישלח השירות הרפואי המוסמך הודעה על כך למעביד, והעתק ממנה למפקח עבודה אזורי.

סעיף 10:

 • (א) הבדיקות הרפואיות, בהתא” לתקנה 6, ייערכו לפי פניית המעביד לגבי עובד, בימים ובמועדים שיקבע השירות הרפואי המוסמך.
 • (ב) עובד חייב להתייצב, לצורך עריכת הבדיקות הרפואיות כאמור, בשירות הרפואי המוסמך בימים ובמועדים שנקבעו לו.
 • (ג) הזמן דרוש לשם ביצוע הבדיקות הרפואיות יחשב לעובד חלק משעות עבודתו

אנו כאן עבורכם:

חייגו אלינו או מלאו פרטיכם וניצור קשר בהקדם:

נושאים נוספים