כתובתנו

תפוצות ישראל 6א גבעתיים

טלפון

03-7325151

E-Mail

meditest@meditest.co.il

טפסים להורדה

הקליקו כאן [...]

בדיקות רפואיות לספורטאים

חוק הספורט נכנס לתוקפו בחודש נובמבר 1997, במסגרת החוק חייבות האגודות, אירגונים, עמותות, מעדונים וקבוצות בליגה במקומות עבודה לבצע בדיקות רפואיות על פי מפרט.

מרכז רפואי “מדיטסט” מוכר ע”י משרד הבריאות כ- “תחנה מורשת לרפואת ספורט”‘ כפי מוגדר ב”חוק הספורט” (בין המכונים הראשונים שקיבלו הכרה ממשרד הבריאות).

הספורטאים נבדקים ע”י רופאים מוסמכים ע”י משרד הבריאות כ- “רפואים מורשים” לצורך בדיקות ספורטאים, רופאים בעלי ותק רב ברפואה בכלל ובתחום רפואת ספורט בפרט.

במשך השנים נבדקו ב “מדיטסט” עשרות אלפי ספורטאים מכל ענפי הספורט וממגוון רחב ביותר של אגודות ומוסדות העוסקות בספורט.

המכון מצויד בכל הציוד הנדרש לביצוע הבדיקות כולל ציוד רפואי תיקני למקרה של סיבוכים רפואיים,
והבדיקות מבוצעות אך ורק על ידי טכנאים מיומנים ומוסמכים במיוח להפעלת מכשור הרפואי המיועד לבדיקות ספורטאים.

ייעוץ רופא ספורט מוסמך ע"י משרד הבריאות

בדיקות רפואיות לפני פעילות בחדר כושר

בדיקות "טרום עונה" לספורטאים בכל ענפי הספורט

הבדיקה הסטנדרטית כוללת (עפ"י דרישות חוק הספורט) מילוי שאלון רפואי מפורט:

חוק הספורט נכנס לתוקפו
בחודש נובמבר 1997

במסגרת החוק חייבות האגודות, אירגונים, עמותות, מעדונים וקבוצות בליגה במקומות עבודה לבצע בדיקות רפואיות על פי מפרט.

מרכז רפואי “מדיטסט”
מוכר ע”י משרד הבריאות

כ- “תחנה מורשת לרפואת ספורט”‘ כפי מוגדר ב”חוק הספורט” (בין המכונים הראשונים שקיבלו הכרה ממשרד הבריאות).

הספורטאים נבדקים ע”י רופאים מוסמכים ע”י משרד הבריאות

כ- “רפואים מורשים” לצורך בדיקות ספורטאים, רופאים בעלי ותק רב ברפואה בכלל ובתחום רפואת ספורט בפרט.

במשך השנים
נבדקו ב “מדיטסט”

עשרות אלפי ספורטאים מכל ענפי הספורט וממגוון רחב ביותר של אגודות ומוסדות העוסקות בספורט.

המכון מצויד בכל הציוד הנדרש לביצוע הבדיקות

כולל ציוד רפואי תיקני למקרה של סיבוכים רפואיים והבדיקות מבוצעות אך ורק על ידי טכנאים מיומנים ומוסמכים במיוחד להפעלת מכשור הרפואי המיעוד לבדיקות ספורטאים.

הורדת טפסים: