עגורנאים ואתתים

על פי תקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרים ואתתים) תשנ”ג – 1992

קיימת חובה לעמוד בבדיקה רפואית לצורך קבלת היתר העבודה.

תדירות הבדיקה נקבעת לפי סוג ההסמכה של העגורנאי\אתת ולפי גילו.

רופא תעסוקתי רשאי לקבוע בדיקה חוזרת בתדירות אחרת אם לפי דעתו מצבו הרפואי של העובד עלול להשתנות, בצורה שתפגע ביכולתו לבצע עבודתו בביטחון.

Close Menu