בדיקות קבלה לעבודה

בדיקות רפואיות לפני קבלה לעבודה נדרשות על-ידי מעסיקים שונים בארץ, כתנאי מוקדם להעסקת עובדים חדשים.
היקף הבדיקות נקבע לרוב לפי מאפייני התפקיד הספציפי של העובד, לכן ישנה אפשרות שעובדים במקום עבודה אחד יבצעו בדיקות שונות.

בדיקות הרפואיות לקבלה לעבודה כוללות בדרך כלל:

  • קבלת מידע על עברו הרפואי של הנבדק (הצהרה רפואית, מידע מקופת החולים).
  • בדיקה גופנית ע"י רופא.
  • בדיקות נוספות לפי מאפייני התפקיד הספציפי.
  • אישור רופא תעסוקתי לגבי התאמתו של העובד לתפקיד (עם או ללא מגבלות).
Close Menu